ĐƠN HÀNG CẦN NHẬP 200 TẤN CÁ NGỪ ĐÔNG LẠNH TỪ IRAN

Công ty … Red Apple Co từ Iran cần tìm DN cung cấp cá ngừ đông lạnh từ Việt Nam

Ngày đăng: 15:31 28/07/2017 xem thêm »

MỘT KHÁCH HÀNG ĐẾN TỪ MALAYSIA CẦN MUA 1 CONTAINER 40FT CÁ THU VÀ CÁ CƠM

Ông Chew, thương nhân người Malaysia cho biết ông đang có nhu cầu mua cá

Ngày đăng: 8:49 28/07/2017 xem thêm »