Xây dựng để trường tồn

Toàn bộ cán bộ công – nhân viên S-GLOBAL đều nhận thức được rằng, mang lại giá trị, lợi ích hài hòa cho khách hàng, đối tác và cộng đồng là nhân tố giúp S-GLOBAL trường tồn mãi với thời gian.

Hàng năm S-GLOBAL đều trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để tham gia các hoạt động từ thiện, gây quỹ khuyến học, xây dựng tủ sách thiện nguyện cho cộng đồng miễn phí.