Triết lý & Giá trị

1- Khách hàng là trên hết: Ưu tiên hàng đầu cho lợi ích của khách hàng, đối tác khi hợp tác cùng SAAS.

2- Tinh thần làm việc nhóm: “ Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”cho phép những người bình thường có thê để đạt được những điều phi thường

3- Thuận theo tự nhiên: Trong thế giới thay đổi nhanh chóng, chúng ta phải linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng để thích ứng với môi trường kinh doanh mới, vươn lên dẫn đầu trong ngành đã chọn

4- Trưởng thành trong khó khăn: Đối diện và trưởng thành qua những thách thức và sai lầm

5- Con người: Mỗi con người của SAAS là một ngọn đuốc sáng, ánh sáng ngọn đuốc từ tinh thần mỗi con người SAAS tự sáng lên, người lãnh đạo SAAS, những người đi trước là người giữ lửa thắp sáng cho các ngọn đuốc tương lai.

6- Hạnh phúc: Chúng ta phải hạnh phúc trong ngôi nhà này thì chúng ta mới làm đem tới cho khách hàng lợi ích và hạnh phúc